Innovative public purchase

Innovative public purchase

During The last two months HiTT has been working in 2 different projects of innovative public purchase, and last week we finally have presented them to the regional health service call. The Innovative public purchase is a tool used by the EU to foster the innovation purchase from the public institutions. It is a contract that public institution offers, to satisfy a present need through an innovative solution. The basis is the purchase through the service demand rather than from the solution supply. Both projects try to redefine the relationship between professionals and patients; the two projects are focused on the information system for the patient profile determination. That is to say, the personalization of the health through the phenotypes analysis and the revealed behaviour, not through the genomic studies. We hope we can continue along these...
FDA clinical trials

FDA clinical trials

In the past months we’ve seen the approval of several drugs with limited data. Possibly this is the ‘natural’ consequence of both the Fast Track Designation and the Adaptative Pathway solutions that have been accepted. Though there is clear benefit in accelerating promising developments, we should not overlook two major issues: first, HTA bodies and the administrations they represent are not convinced with this looser approach, not to say some of the national Drug Agencies that are not willing to deal with provisional data; second, and most important, we may now start asking FDA and EMA why did they approve development plans everyone knew would not be accepted for access purposes. It has been argued that HTA bodies delayed access to medicines. We may discuss to which extent this is true, but should also be discussed is the frustration and economic loses a flawed albeit accepted development programme inflicts to...
XXXVII Jornadas de economía de la salud

XXXVII Jornadas de economía de la salud

Taking part in the XXXVII Jornadas de economía de la salud. The days 6th to 8th of September of 2017, in Barcelona, the societies AES and SEE, two of the founders of SESPAS, has organised this congress with the aim of creating a scientific joint meeting to build up, with the mainstream of different topics proposed, an alliance between the different organizations that has come to the workshop. This congress tries to accompany the process of interconnecting the European and worldwide public health networks. And, putting the Spanish public health and health administration on the map. Topics like global warming, social inequality related with health, education, vertical social mobility or big data are covered during the different boards that have took place in this congress. As we know, health problems of the population are complex, with many different causes and effects, that requires a multidisciplinary work; epidemiology, the economy, the healthcare management, environmental health, among others. Those questions have been exposed during the workshop to be able to analyse the problems and solutions of the public health. Specifically, Dr. Sola Morales has participated in the pharmaceutical policies board exposing the topic: Has OMP legislation been successful: an empirical analysis. The final program is available in this web...
Apoderar la sanitat: als pacients sí, però també als professionals

Apoderar la sanitat: als pacients sí, però també als professionals

Article d’opinió publicat a El Periódico el 18/3/2016. Descarrega’l en pdf. La setmana passada hem assistit a un debat al parlament sobre l’emergència social. S’ha parlat d’energia, d’habitatge, i lògicament de salut. Bones paraules en absència de pressupostos. No hi ha discussió que hi ha una creixent pressió sobre la sanitat. Els darrers temps no han fet més que augmentar aquesta sensació, i podríem trobar moltes explicacions a la mateixa. D’una banda, el públic, la societat en general ha augmentant els seus requisits al sistema de salut, possiblement empès per unes expectatives legítimes creades a partir de la comunicació dels avenços en recerca i la seva potencial translació a la pràctica assistencial i a la salut. Seria bo en aquest sentit recordar que cada vegada és més difícil aconseguir millores significatives en l’assistència sanitària un cop les principals millores semblen haver-se obtingut (control de malalties infeccioses, millora de les tècniques anestèsiques i quirúrgiques, …). D’altra banda la pressió financera, que podríem quantificar en reduccions dels pressupostos, s’ha traduït també en un accés matisat o restringit a algunes prestacions, contenció salarial i un creixent escrutini en cada euro gastat. En aquestes circumstàncies, què podem proposar al professional de la salut? Què podem oferir als professionals que estan entre l’espasa i la paret? Està molt bé pensar en els pacients (i cal fer-ho), però potser haurem de plantejar també alguna cosa nova per als professionals, no? Permetin-me proposar dues coses simples. En primer lloc, apoderar els professionals per a que prenguin decisions. Apoderar-los per a que prenguin consciència del valor de la seva decisió en el resultat final del procés. I això...